901 03 759

Ragnhildsgate 3, 7030 Trondheim, Norway

Top

Det nye styret

Styret i Trondhjem Sanitetsforening 2018

Hilde Gade                         Leder
Kari Messelt Ekker           Nestleder

Eli Fagerberg                     Styremedlem
Anne Moen                        Styremedlem
Astrid Gynnild                  Styremedlem
Wanda Carmen Piescu    Styremedlem
Kjerstin Moseid Bryhni   Varamedlem
Laila Steinsbekk                Varamedlem

Sentrale personer i NKS

Fylkesleder Målfrid Todal, post@nks-sortrondelag.no

Generalsekretær Grete Herlofson, grete.herlofson@sanitetskvinnene.no

Organisasjonsleder Ellen-Sofie Egeland, ellen-sofie@johs-egeland.no

0 Shares
Share