901 03 759

Ragnhildsgate 3, 7030 Trondheim, Norway

Top

Innkalling til årsmøte – onsdag 13. februar, kl 18.00

ÅRSMØTE 2018

ONSDAG, 13. FEBRUAR 2019, kl 18.00

RAGNHILDSGATE 3 – MØTEROM

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

A       Konstituering

1) Godkjenning av innkallelse og saksliste

2) Valg av møteleder(e)

3) Valg av referent(er)

4) Valg av to personer til å underskrive protokollen

5) Valg av tellekomite bestående av minst 3 personer

6) Opplysning om antall stemmeberettige tilstede.

 

B       Styrets årsmelding

 

C       Lokalforeningens reviderte regnskap

 

D      Innkomne forslag.

Forslag som ønskes behandlet på Årsmøtet, sendes styret senest 2 uker før Årsmøtet.

 

E       Arbeidsplan og budsjett

 

F       Valg

 

Årsmelding blir lagt ut på kontoret og på møterommet. Se innkallingen her

Om noen ønsker saker behandlet på Årsmøtet, må dette være oss i hende innen 25.01.2019. Forslag sendes styret på e-postadresse:

post@nks-trondhjem.no

eller via post:

Trondhjem Sanitetsforening,

Ragnhildsgate 3, 7030 Trondheim

 

VELKOMMEN!

 

STYRET

Hilde Gade
Kari Messelt Ekker
Eli Fagerberg
Astrid Gynnhild
Wanda Piescu
Kjerstin Moseid Bryhni
Laila Steinsbekk
Anne Moen

0 Shares