Velkommen til barselgruppe!

Tilbudet er for kvinner som har barn mellom 0-12 mnd. Du blir kjent med andre mammaer og kan øve på å snakke norsk. Tilbudet er gratis.
NÅR: Torsdager kl 11-13
STED: Kjøpmannsgata 51

Vil du bli med?
Kontakt barsel@nks-trondhjem.no