Uttalelse fra fylkesårsmøte

Norske Kvinners Sanitetsforening har siden 1974 drevet veiledningssenter for pårørende til personer med utfordringer innen rus og psykisk helse. Helsedirektoratet har nylig avslått N.K.S....
Les mer
Så lenge mannskroppen er «standard» og kvinnekroppen er «avviket» i helseverdenen trenger kvinnehelse tydelig oppmerksomhet i Helse Midts nye utviklingsplan. Helse Midt-Norge RHF...
Les mer