Så lenge mannskroppen er «standard» og kvinnekroppen er «avviket» i helseverdenen trenger kvinnehelse tydelig oppmerksomhet i Helse Midts nye utviklingsplan. Helse Midt-Norge RHF...
Les mer