901 03 759

Ragnhildsgate 3, 7030 Trondheim, Norway

Top

Eldrekafé

Annenhver onsdag er det servering av snitter og vafler med kaffe til de som har levd lenger enn en stund. For en kuvertpris på 50 kroner vanker det mat og drikke, vennskapelig samvær, utlodninger og bingo.