Som beredskapsfrivillig i Trondheim Omsorgsberedskap – må du lese, signere og følge Etikk- og taushetserklæring | For tillitsvalgte i Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.)