901 03 759

Ragnhildsgate 3, 7030 Trondheim, Norway

Top

Etiopia i våre hjerter og bilder

Trondhjem Sanitetsforening har gjennom flere år vært fadderforening for klubben i Assosa, Etiopia. Med støtten de har fått fra oss, og også fra Orkdal Sanitetsforening, har kvinnene i Assosa fått mulighet til å skaffe seg det de trenger for å starte meieri, kyr. Selv om flommen tok det nybygde fjøset i 2017, er de full av pågangsmot og optimisme. Kvinnene har også fått opplæring i fokehelse og hygiene, kunnskap og ferdigheter de har delt med innbyggerne i landsbyen. Vi er imponert over hva de har fått til, og representanter fra vår forening har flere ganger vært på besøk for å se den positive forandringen med egne øyne.

Et av våre medlemmer, fotograf Trine Melhuus, har både intervjuet og fotografert kvinnene og prosjektene. Dette har blitt til en flott bok og vakre kort som selges til inntekt for prosjektet. I tillegg har foreningen laget en vandreutstilling som er vist flere steder i landet.

Utstillingen “fra kvinne til kvinne” er et resultat av to reiser fotograf Trine Melhuus gjorde til Etiopia.

Hun reiste til Assosa, Gulele og Chancho og fikk møte noen av kvinnene som gjennom NKS og søsterorganisasjonen WHAE har fått et bedre liv. Ikke bare for seg selv, men også for familien og naboer i landsbyen.

Fotograf Trine Melhuus har portrettert tusenvis av trøndere de siste 30 årene.

Hun er en av Norges mest premierte fotografer og to ganger kåret til Årets Fotograf i Norges Fotografforbund. Hun har de siste årene jobbet hovedsaklig med egne fotoprosjekter. Under Olavsfestdagene og andre festivaler hadde hun separatutstillinger basert på et møte med ungdommer i Palestina og Trondheim. Sistnevnte var også utstillt i Fotografiens Hus. “Fra kvinne til kvinne” er hennes seneste prosjekt og utføres i samarbeid med Norske Kvinners Sanitetsforening og kvinner fra Etiopia.
E-post: trinemelhuus@gmail.com
Mobil: 90087865

ETIOPIA

Om samarbeidslandet Etiopia

Landet er siden 1995 en føderal og parlamentarisk republikk. Myndighetene blir kritisert for å være diktatoriske og ikke i tråd med konstitusjonens idealer om menneskerettigheter og likhet.

– Innbyggertallet er ca 100 mill
– Landet har 11 regioner
– Forventet levetid er ca 60 år

Det finnes mer enn 85 språkgrupper i landet og det har mange flykninger fra nærliggende områder. Mange kulturer og religioner lever side om side. De siste årene har levestandarden økt, og fra at nærmere 40% av landets befolkning levde under fattigdomsgrensen, er det i dag omkring 30% på dette nivået.

Kvinnene i Etiopia har generelt lav status og begrenset makt. De har begrenset tilgang til sosiale og økonomiske ressurser. De mangler rettssikkerhet og er utsatt for giftemål i tidlig alder. 73% av kvinnene utsettes for brudekidnapping, seksuelle overgrep og kjønnslemlestelse. Kvinnene har stemmerett, rett til skolegang osv, men mange av rettighetene er ikke kjent for kvinnene selv.

WHAE

WHAE – The Women’s Health Association of Ethiopia, ble dannet i 2011

Foreningen har fått nasjonal lisens og det satses på langsiktig samarbeid fundert på 3 pilarer:

– Bygge organisasjon
– Helseopplysning
– Inntektsbringende arbeid

Forenings- og samarbeidsmodellen har vakt internasjonal interesse og har vært presentert i ulike fora i FN og i African Union. Foreningen har jevnlige møter med myndighetene og benyttes som høringsinstans for lover som påvirker kvinner og barn.

Kvinnene som deltar i foreningene i Etiopia er prioritert i samarbeid med lokale myndigheter.
Mange tilhører minoritetsgrupper. Hver forening består av 50 kvinner. De har ofte store familier og
bruker kunnskapen sin om hygiene og helse både hjemme og overfor naboer og i lokalsamfunnet for
øvrig.

I dag har 9 av 11 regioner minst en forening, og målet er å ha startet 20 levedyktige foreninger i
løpet av 2017.