Vi er til for andre

N.K.S. har som formål å bidra til et trygt og inkluderende samfunn ved å aktivisere medlemmene til frivillig innsats innenfor helse -og sosialområdet, med spesielt fokus på kvinner. 

  • Fremme kvinners helse og livsvilkår
  • Bidra til en trygg og inkluderende oppvekst for barn og unge
  • Skape trygge lokalsamfunn

Som frivillig i Trondhjem Sanitetsforening kan du gjøre noe for andre i ditt lokalsamfunn.

Sanitetskvinnene har fokus på barn og unge, eldre, minoritetskvinner, kvinner utsatt for vold, og det å skape trygge lokalsamfunn.

Våre basisaktiviteter – 2022:

Bli medlem

I Norske Kvinners Sanitetsforening er alle velkommen som medlemmer. Du kan enten bli et aktivt medlem i en lokal sanitetsforening, eller økonomisk støttespiller til organisasjonens viktige arbeid.