Her kommer vaktliste for massevaksinering i Trondheim.
Omsorgsberedskap – Sanitetskvinnene.