Gjennom våre frivillige beredskapsgrupper i lokalmiljøet, bistår Sanitetskvinnene kommuner og nødetater. Vi er med på å ta ansvar for hus, mat og omsorg ved større leteaksjoner, evakuering, ulykker og kriser.

 

Har du lyst til å bli beredskapsfrivillig i Trondheim Omsorgsberedskap? Fyll ut skjemaet under.

I Norge kan vi regne med mer ekstremvær, flom, oversvømmelser, skogbranner og ras. Norske Kvinners Sanitetsforening og våre frivillige regnes som et verdifullt supplement i det lokale beredskapsarbeidet. Ved større leteaksjoner, ulykker, pandemier eller kriser, kan ikke det offentlige løse alle oppgaver alene. Vi har et bakkemannskap av trygge, voksne frivillige med kunnskap om sitt lokalsamfunn. Våre frivillige bistår kommuner og nødetater, og skal være til hjelp for rammede og evakuerte.

Norske Kvinners Sanitetsforening har nærmere 130 omsorgsberedskapsgrupper, og vi er på plass i alle fylker. Våre grupper har samarbeidsavtale med kommunen, men samarbeider også med politi, brannmannskap, Sivilforsvaret og andre frivillige organisasjoner.

Norske Kvinners Sanitetsforening har også fokus på forebyggende innsats og førstehjelp, og vi deltar i førstehjelpsdugnaden «Sammenredder vi liv». Dette er en landsomfattende dugnad som har som mål at vi alle skal bli bedre til å gjenkjenne tegn på alvorlig sykdom og varsle 113. Vi er opptatt av forebygging og mange av våre lokalforeninger har opplæring i livreddende førstehjelp. Vi skal også sørge for at enda flere kan livreddende førstehjelp, og vår del av dugnaden er rettet mot den eldre del av befolkningen.