Bli beredskapsfrivillig i Trondheim omsorgsberedskap!

Neste øvelse:

27. september fra kl 0900-1200!

Opprette evakuerte og pårørende senter (EPS)

Hold av datoen, mer informasjon kommer!

Øvelsen vil gå ut på å opprette EPS – altså evakuerte og pårørende senter sammen med Trondheim Røde Kors. Dette er bare en liten del av det det øves på denne dagen! Og hele øvelsen er en del av en stor EU- øvelse!

Tidligere øvelser: