For et par år siden leste jeg et portrettintervju i Klassekampen  med styreleder Hilde Gade. Dette gav inspirasjonen til å melde meg inn. Jeg vil gjerne være med å støtte det viktige arbeidet som NKS gjør.

Anne E. Kristensen
Varamedlem