Jeg kommer fra en familie som alltid har hatt et stort engasjement for frivillighet. Som tidligere styreleder i Kvamsgrindkollektivet, fikk jeg god kjennskap til det viktige arbeidet Sanitetskvinnene gjør. Gjennom min bakgrunn som sosionom, sykehusdirektør og dekan har jeg vært opptatt av kvinnehelse og likeverd. Jeg har et stort ønske om å bidra til forskjellene i samfunnet.

Hilde Gade
Styreleder