Jeg valgte å engasjere meg i Santitetsforeningen etter å ha innsett den enorme betydningen som sanitetskvinnene har for kvinners helse i Norge. Vårt bidrag er fremdeles avgjørende og viktig for blant annet forskning på kvinnehelse. Kvinnehelse er en viktig hjertesak for meg, og mitt bidrag ble å ta i et tak som styremedlem i Trondhjem Sanitetsforening. Sanitetskvinnenes motto: «I de små ting frihet – I de store ting enighet – I alle ting kjærlighet» sier i grunnen det meste om hvorfor jeg er med.

Tove Eivindsen
Styremedlem