Styret 2022

Hilde Gade

Styreleder
 • +47 466 29 221
 • hilde1gade@gmail.com

Astrid Gynnild

Nestleder
 • 975 99 485
 • astrid.gynnild@gmail.com

Laila Steinsbekk

Styremedlem
 • 450 30 924
 • laila.steinsbekk@gmail.com

Wanda Carmen Piescu

Styremedlem
 • piescu@tyskfordeg.no

Bente Rugstad

Styremedlem
 • bente.rugstad@gmail.com

Kari Messelt Ekker

Varamedlem
 • kari@messeltekker.com

Lisen Lie

Varamedlem
 • lielisen1@gmail.com

Administrasjonen

Rita Berre

Koordinator
 • Ragnhildsgate 3
 • 90103759
 • post@nks-trondhjem.no

Siv Gade Lien

Digital- og markedsansvarlig
 • 94787969
 • siv@trondhjemsanitetsforening.no

Trondhjem Sanitetsforening ble stiftet 10. november, 1896 og fikk hele 200 medlemmer med det samme. Innbyderene til foreningen kom fra alle samfunnsklasser og begge politiske partier. Foreningens første formann ble Elisabeth Wexelsen Jahn som fra første stund var så engasjert i foreningen at den kom til å fylle hennes liv.

Har du lyst til å bli en av oss?