Styret 2022

Hilde Gade

Styreleder
  • +47 466 29 221
  • hilde1.gade@gmail.com

Bente Rugstad

Nestleder
  • bente.rugstad@gmail.com

Laila Steinsbekk

Styremedlem

Linda Fjeldvær

Styremedlem

Tove Eivindsen

Styremedlem

Anne-Lise Aakervik

Styremedlem

Kari Messelt Ekker

Varamedlem

Administrasjonen

Rita Berre

Koordinator
  • Ragnhildsgate 3
  • 90103759
  • post@nks-trondhjem.no

Siv Gade Lien

Nett- og markedsansvarlig
  • 94787969
  • siv@trendheim.no

Signe Stafne

Prosjektleder Kvinnehelsehuset i Trondheim

  • signe.stafne@sanitetskvinnene.no

Trondhjem Sanitetsforening ble stiftet 10. november, 1896 og fikk hele 200 medlemmer med det samme. Innbyderene til foreningen kom fra alle samfunnsklasser og begge politiske partier. Foreningens første formann ble Elisabeth Wexelsen Jahn som fra første stund var så engasjert i foreningen at den kom til å fylle hennes liv.

Har du lyst til å bli en av oss?