Takk for din registrering!

Sanitetkvinnenes frivillige beredskapsgrupper bistår kommuner og nødetater. Vi er med på å ta ansvar for hus, mat og omsorg ved større leteaksjoner, evakuering, ulykker og kriser.