Takk for din registrering!

Sanitetkvinnenes frivillige beredskapsgrupper bistår kommuner og nødetater. Vi er med på å ta ansvar for hus, mat og omsorg ved større leteaksjoner, evakuering, ulykker og kriser.

Bli kjent med varslingstjenesten

Vi benytter oss av Spond for varsling og kommunikasjon for beredskapsgruppen.

Du hører fra oss - når det skjer noe!

Du vil også få informasjon om arrangementer, øvelser eller andre aktiviteter.
Følg gjerne med på aktivitetene i din lokale sanitetsforening.