Trygge lokalsamfunn

Gjennom våre frivillige beredskapsgrupper i lokalmiljøet, bistår Sanitetskvinnene kommuner og nødetater. Vi er med på å ta ansvar for hus, mat og omsorg ved større leteaksjoner, evakuering, ulykker og kriser.
Trondheim Omsorgsberedskap har avtale med  Trondheim Kommune om å bistå ved behov for beredskap i kommunen. Klæbu, Leinstrand og Trondhjem Sanitetsforening har allerede vist stort engasjement og gitt uvurderlig bistand av våre frivillige i forbindelse med massevaksineringen under pandemien på Sluppen – Norges største vaksinestasjon.

Bli Frivillig?

Litt om det å bli frivillig i Trondheim Omsorgsberedskap:

  1. Du registrerer deg i skjemaet
  2. Du blir satt opp på listen over beredskapsfrivillige i Trondheim Omsorgsberedskap
  3. Du får informasjon og tilbud om evt opplæring og øvelser
  4. Du får melding når noe skjer og det er behov for hjelp
  5. Du svarer; JA hvis du kan eller NEI hvis du ikke kan – på meldingen du får
    • Har du svart JA – får du informasjon om hva som skjer og hvor du skal møte opp
    • Har du svart NEI – får du ny melding ved neste behov for hjelp

 

Jo, flere vi er på listen – jo sterkere står vi – når det skjer noe! Husk, du trenger ikke kunne være med på alt. Vi ønsker at beredskapsgruppen skal være så stor som mulig – så vi er sikre på å få dekket behovet raskt når det skjer noe.

Bli med – sammen bygger vi trygge lokalsamfunn!

Beredskaps øvelse

Se filmen under fra siste beredskapsøvelse med Trondheim Røde Kors.

NESTE ØVELSE: Opprette evakuerte og pårørende senter (EPS) | 27. september fra kl 10-13!

Hold av datoen, mer informasjon kommer!

Øvelsen vil gå ut på å opprette EPS – altså evakuerte og pårørende senter sammen med Trondheim Røde Kors. Dette er bare en liten del av det det øves på denne dagen! Og hele øvelsen er en del av en stor EU- øvelse!

Beredskaps organisasjon

May Britt Buhaug som er leder for dette arbeidsområdet i NKS på landsbasis forteller litt om historien som beredskapsorganisasjon og fra arbeidet i ulike deler av landet idag. Se presentasjonen under.

Nyttige linker:

Kontakt personer

hilde-gade

Hilde Gade
Leder Trondhjem Sanitetsforening
Telefon: 466 29 221
E-post: hilde1gade@gmail.com

gunnveig

Gunnveig Skjetlein
Leder Trondheim Omsorgsberedskap
Telefon: 915 84 941
E-post: gunnvskj@online.no

Omsorgs beredskap

Norske Kvinners Sanitetsforening
sanitetskvinnene.no

I Norge kan vi regne med mer ekstremvær, flom, oversvømmelser, skogbranner og ras. Norske Kvinners Sanitetsforening og våre frivillige regnes som et verdifullt supplement i det lokale beredskapsarbeidet. Ved større leteaksjoner, ulykker, pandemier eller kriser, kan ikke det offentlige løse alle oppgaver alene. Vi har et bakkemannskap av trygge, voksne frivillige med kunnskap om sitt lokalsamfunn. Våre frivillige bistår kommuner og nødetater, og skal være til hjelp for rammede og evakuerte.

Norske Kvinners Sanitetsforening har nærmere 130 omsorgsberedskapsgrupper, og vi er på plass i alle fylker. Våre grupper har samarbeidsavtale med kommunen, men samarbeider også med politi, brannmannskap, Sivilforsvaret og andre frivillige organisasjoner.

Norske Kvinners Sanitetsforening har også fokus på forebyggende innsats og førstehjelp, og vi deltar i førstehjelpsdugnaden «Sammen redder vi liv». Dette er en landsomfattende dugnad som har som mål at vi alle skal bli bedre til å gjenkjenne tegn på alvorlig sykdom og varsle 113. Vi er opptatt av forebygging og mange av våre lokalforeninger har opplæring i livreddende førstehjelp. Vi skal også sørge for at enda flere kan livreddende førstehjelp, og vår del av dugnaden er rettet mot den eldre del av befolkningen.