Kvinnehelsehus er viktigere enn skjønnhetsklinikker

Publisert: 10. oktober 2022

Tre sauer som beiter med fjell i bakgrunnen

Tilgangen til skjønnhetsklinikker og kosmetiske inngrep er blitt lett tilgjengelig og nærmest normalisert – for de som har penger eller er villig til å ta opp lån for det. Kvinner trenger ikke nok et sted som skal tjene penger på deres dårlige selvfølelse. Kvinner fortjener et tilbud som setter ekte kvinnehelse på agendaen. Sanitetskvinnene tar nok en gang kampen for bedre kvinnehelse og jobber for å opprette et kvinnehelsehus i Trondheim som skal gi tilbud til kvinner i Trøndelag.

Et slikt kvinnehelsehus skal styrke kvinners helse, livskvalitet og nettverk. Det skal være gratis og tilgjengelig for alle kvinner. Det skal fremme samarbeid mellom frivillige organisasjoner, kommune- og spesialisthelsetjenesten, sikre likeverdige helsetjenester og motvirke sosiale ulikheter i helse. Ved å sette ekte kvinnehelse på agendaen skal alle kvinner i trøndelagsregionen få muligheten til å øke sin helsekompetanse og på den måten ta gode valg for seg selv og sin egen helse. En annen viktig oppgave er å styrke unge kvinners selvfølelse og selvtillit, være en motvekt til skjønnhetstyranniet som er med på å skape psykisk uhelse.

Andre målgrupper er kvinner i sårbare livssituasjoner der levd liv har satt spor i kropp og sjel, og hvor livet handler mer om overlevelse enn kosmetisk kirurgi. Dette er kvinner som for eksempel har levd i voldelige relasjoner, under streng sosial kontroll eller av ulike grunner står utenfor ordinært arbeidsliv. Kvinner som ikke snakker og forstår nok norsk, har ikke forutsetninger for å tilegne seg kunnskap om sin egen kropp eller hvordan norsk helsevesen fungerer. Dette er kvinner som faller mellom to stoler i det offentlige helsevesenet og som mangler å oppleve mestring eller gode relasjoner i sine liv.

Det er mye med kvinnehelse som er tabu, og mange lider i det stille. Kunnskap om, diagnostikk og behandling av en rekke somatiske lidelser som kun rammer kvinner, eller rammer kvinner på en annen måte enn menn, er fortsatt mangelfull. Dette gjelder mange lidelser, men to eksempler er endometriose og hjertesykdom. I tillegg har kvinner oftere en løsere tilknytning til arbeidslivet, har og tar større omsorgsoppgaver, og den psykiske belastningen det er å gjennomgå abort eller fertilitetsbehandling er langt på vei ignorert. Et kvinnehelsehus vil bidra til å sette fokus på tilstandene og kompetanseheving til både helsepersonell og kvinner selv.

Sanitetskvinnene har vært en spydspiss innen folkehelse i 126 år og har vært avgjørende for utviklingen av velferdsstaten Norge. Å fremme kvinners helse og rettigheter har alltid vært et av våre kjerneområder og vi mener god kvinnehelse er god folkehelse. Flittige hender land og strand har bundet og solgt fastelavnsris, som har resultert i mer enn 100 millioner kroner øremerket forskning på kvinnehelse. Det var sanitetskvinnene som i sin tid så et behov for egne mor og barn-klinikker og opprettet det vi i dag kjenner som helsestasjoner. Sanitetskvinnene har som mål å tette kunnskapshull og opprette tilbud der det offentlige ikke strekker til. Nå har vi igjen tatt et innovativt grep for å sikre mer likeverdige helsetjenester for kvinner.

Vårt kartleggingsarbeid viser at det er et stort behov for et eget kvinnehelsehus i Trondheim og at engasjementet er stort. Kvinnehelsehuset skal være drevet av frivillige i samarbeid med den offentlige helsetjenesten. Vi går nå inn i en spennende fase for å finne aktuelle samarbeidspartnere, som kan bidra enten økonomisk til etablering eller med sin tid som frivillig, og dermed sikre et godt og likeverdig tilbud for det som virkelig er kvinnehelse.

Sanitetskvinnene er en stor frivillig aktør og vet hvilken viktig ressurs frivilligheten er i helse- og omsorgstjenesten. Det finnes 600 lokalforeninger med sine frivillige som utgjør ryggraden i Sanitetsforeningen og 117 av disse lokalforeningene er i Trøndelag. Engasjement i frivillig arbeid fremmer helse og livskvalitet hos både mottaker og giver av tjenesten.

Med Trondheim som Europeisk frivillighetshovedstad i 2023 håper vi å få satt kvinnehelse enda tydeligere på agendaen. Det er det kvinner i Norge fortjener.

Artikkelen ligger også på trønderdebatt.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få nytt og nyttig informasjon fra Trondhjem sanitetsforening rett på e-post! Husk å sjekke søppelpostkassen din hvis du er påmeldt og savner nyhetsbrev fra oss.

Felt merket med dette symbolet er påkrevd!

Vennligst huk av for hva du ønsker å høre fra oss i Trondhjem sanitetsforening:

Du kan melde deg av når som helst ved å klikke på lenken i bunnteksten i e-postene våre. Klikk her for informasjon om vår personvernerklæring.