Uttalelse fra fylkesårsmøte

Publisert: 09. mai 2023

Tre sauer som beiter med fjell i bakgrunnen

Norske Kvinners Sanitetsforening har siden 1974 drevet veiledningssenter for pårørende til personer med utfordringer innen rus og psykisk helse. Helsedirektoratet har nylig avslått N.K.S. sin søknad om 15 millioner kroner til videre drift. Uten økonomisk støtte, blir disse sentrene nedlagt. I 2022 gjennomførte sentrene tett på 10 000 konsultasjoner med pårørende.

I Hurdalsplattformen har regjeringen pekt på at mennesker med utfordringer innen rus og psykisk helse bør få hjelp der de er.

Veiledningssentrene er nettopp et slikt lavterskeltiltak som regjeringen
fremhever viktigheten av. Vårt tilbud er et supplement, som ikke dekkes av
offentlige eller private aktører. Kuttet vi nå opplever står i sterk kontrast til
politisk retorikk om at tilbud innen rus og psykisk helse skal styrkes.

Sentrene er lokalisert i alle fire helseregioner. De som henvender seg til
sentrene er barn, ungdom og voksne i alle aldre, hovedsakelig kvinner.
Vi viser til nylig avlevert NOU om kvinnehelse, " Den store forskjellen – Om
kvinners helse og betydning av kjønn for helse."

Vi som samfunn har ikke råd til at slike tilbud nedlegges.
Risikoen er stor for at viktig kompetanse, bygget opp over år, forsvinner uten
at gode alternativer er på plass.

N.K.S. Trøndelag-Sør vil på det sterkeste anmode om at Helsedirektoratet snur i denne saken, og viderefører støtte til dette livsviktige tilbudet.

Tiltaket bør bli et fast punkt på statsbudsjettet.

Følgende sanitetsforeninger står bak denne uttalelsen:

 • Aursund
 • Buvik
 • Byneset
 • Charlottenlund
 • Flå
 • Haltdalen
 • Heimdal/Flatås
 • Hemne
 • Horg
 • Hølonda
 • Klæbu
 • Leinstrand
 • Løkken
 • Meldal
 • Nedre Melhus
 • Orkdal
 • Rindal
 • Rissa
 • Røros
 • Selbu
 • Strindheim
 • Trondhjem
 • Tydal
 • Valsøyfjord
 • Ørland
 • Ålen

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få nytt og nyttig informasjon fra Trondhjem sanitetsforening rett på e-post! Husk å sjekke søppelpostkassen din hvis du er påmeldt og savner nyhetsbrev fra oss.

Felt merket med dette symbolet er påkrevd!

Vennligst huk av for hva du ønsker å høre fra oss i Trondhjem sanitetsforening:

Du kan melde deg av når som helst ved å klikke på lenken i bunnteksten i e-postene våre. Klikk her for informasjon om vår personvernerklæring.