Motherhood: Mor i nytt land

Motherhood: Mor i nytt land

Mor i fremmed land er N.K.S. sitt veilednings -og refleksjonsprogram for innvandrerkvinner som oppdrar barn i Norge.

Motherhood. Foto: Siv Gade Lien

Gjennom åtte temasamlinger møtes kvinner i faste samtalegrupper for å reflektere og dele erfaringer rundt morsrollen og det å oppdra krysskulturelle barn og unge i Norge. Samlingene tar blant annet opp barns utvikling, kjærlighet og grensesetting, religion og oppdragelse og samarbeid med ulike instanser rundt barnet.

Alle gruppene har minst to gruppeledere som har gjennomført gruppelederkurs.

Gruppeledere

Elsa Feshatsion

Gruppeleder Motherhood
Mari Nordstrand

Mari Nordstrand

Gruppeleder Motherhood

Lisbeth Sævold

Gruppeleder Motherhood