Sangkor

Sangkor

Trondhjem Sanitetsforening startet i 2023 opp "blandakor" for kvinner - et kor med medlemmer som har, og ikke har, norsk som morsmål. Vi ønsker at koret skal være et sted som bringer kvinner sammen og bidrar til inkludering og integrering. Bli med!

Bilde av et sangkor

Vil du synge i kor – sammen med andre kvinner?

Å synge er en fin måte å øve språk på. Vi jobber også med pust og sangteknikk, i tillegg til å bli kjent med hverandre og få oppleve mestring.

Vi ønsker at koret skal være et godt sted å være, der man føler seg trygg, fri og stolt og der nye vennskap kan oppstå.

Koret bringer kvinner sammen og vil bidra til inkludering og integrering.

Dirigent er Marit Arnesen Bergendahl.

Du må være 18 år eller eldre.

Øvelse på torsdager kl 18-19.30
STED: Thomas Angells Stiftelse, kapellet

Vil du bli med?

For mer info og påmelding: [email protected]

Information in english

Trondhjem Sanitetsforening started a choir for women who do, and don´t, have Norwegian as their mother tongue in 2023. The idea of the choir is to bring women together and contribute to inclusion and integration. Singing is a great way to practice language. Breathing and singing techniques will also be taught, at the same time as we get to know each other and develop this choir together. We hope the choir can be a good place to be, where you feel safe, free and proud and where new friendships arise. Come and join us!

Gruppeledere

Dirigent Marit Arnesen Bergendahø. Foto Anne Gro Frøiland

Marit Arnesen Bergendahl

Dirigent for sangkoret