Omsorgsberedskap i Trondheim

Tirsdag 2. mai, kl 1700 møttes ca 40 kvinner i Amfiet – Sparebank MN1 sitt flotte lokale i Midtbyen. På dagsorden sto det Omsorgsberedskap i Trondheim.
May Britt Buhaug som er leder for dette arbeidsområdet i NKS på landsbasis fortalte litt om historien som beredskapsorganisasjon og fra arbeidet i ulike deler av landet idag. Se presentasjonen under.
Trondheim Omsorgsberedskapsgruppe (OBG) ble nevnt for å ha bidratt i landets største vaksinestasjon under hele pandemien. En gruppe fra i Sesam Språkvenn i Trondhjem Sanitetsforening har testet ut materiell til bruk i å forebygge alvorlige hendelser innen helse, brann, trafikk og pandemi!
Trondheim kommune har fått ny sikkerhets- og beredskapssjef, Camilla S. Moe. Hun fortalte fra sitt område og er glad for å bli kjent med frivillige som skal være gode samarbeidspartnere når det gjelder!
Medlemmer fra alle foreninger i Trondheim kan delta i Trondheim OBG og ved neste korsvei kan foreninger som vil være faste samarbeidspartnere komme med i tillegg til Klæbu, Leinstrand og Trondhjem!

ØVELSE: Opprette evakuerte og pårørende senter (EPS) | 27.9 fra kl 0900-1200!

Hold av datoen, mer informasjon kommer!

Samarbeid med Trondheim Røde Kors er startet opp og vi blir med i en øvelse den 27.8 fra kl 0900-1200! Hold av dato!

Øvelsen vil gå ut på å opprette EPS – altså evakuerte og pårørende senter sammen med Røde Kors. Dette er bare en liten del av det det øves på denne dagen! Og hele øvelsen er en del av en stor EU- øvelse!
Mer informasjon kommer senere!

Se filmen under fra siste beredskapsøvelse med Trondheim Røde Kors.

Vi ønsker flere medlemmer i Trondheim OBG.

Jo flere vi er på listen jo bedre beredt er vi – når det gjelder! Registrer deg i dag.