Språkvenn: SESAM for fremmedspråklige kvinner startet sin virksomhet i Trondhjem sanitetsforening i 2011. SESAM er en møteplass for kvinner fra hele verden. SESAM står får Styrt Engasjerende SAMtale.

Praten går alltid lettere når vi samles rundt et godt måltid. Språkvenn: SESAM er åpen for kvinner med minoritetsbakgrunn i alle aldre som bor i Trondheim. Dette kan være flyktninger, arbeidsinnvandrere eller andre som ønsker å ha det hyggelig og utvide nettverket sitt. Mellom munnfullene øver vi på det norske språket for å bidra til integrering og økt gjensidig forståelse.

Vi har to romslige ”kafébord”, hver tirsdag mellom kl. 13.00 – 15.30.