Språkvenn: SESAM for fremmedspråklige kvinner startet sin virksomhet i Trondhjem sanitetsforening i 2011. SESAM er en møteplass for kvinner fra hele verden. SESAM står får Styrt Engasjerende SAMtale.

Praten går alltid lettere når vi samles rundt et godt måltid. Språkvenn: SESAM er åpen for kvinner med minoritetsbakgrunn i alle aldre som bor i Trondheim. Dette kan være flyktninger, arbeidsinnvandrere eller andre som ønsker å ha det hyggelig og utvide nettverket sitt. Integrering, helseinformasjon, samtaler og felles opplevelser er i fokus. Aktivitetene tilpasses etter behov, og det er ingen krav til deltakernes norsknivå. Målet er at aktivitetene øker helsekompetansen, stimulere til samtale og øker kjennskapen og tilhørigheten til det norske samfunnet.

Vi har to romslige ”kafébord”, hver tirsdag mellom kl. 13.00 – 15.30.