Styret

  1. Arrangementer
  2. Arrangører
  3. Styret
Arrangementer from this arrangør
I dag

Årsmøte 2024

Feministhuset Kjøpmannsgata 51,Trondheim,Trøndelag,Norge

Vi innleder årsmøtet med videoklipp fra Frank Aarebrot sin utgivelse av NKS's historie. I tillegg vil gruppeledere fortelle om Sanitetforeningens interne aktiviteter. Årsmøtet skal behandle følgende saker: A Konstituering 1) Godkjenning av innkallelse og saksliste 2) Valg av møteleder(e) 3) Valg av referent(er) 4) Valg av to personer til å underskrive protokollen 5) Valg av…