Laster Arrangementer

Årsmøte 2024

Vi innleder årsmøtet med videoklipp fra Frank Aarebrot sin utgivelse av NKS’s historie. I tillegg vil gruppeledere fortelle om Sanitetforeningens interne aktiviteter.

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

A Konstituering
1) Godkjenning av innkallelse og saksliste
2) Valg av møteleder(e)
3) Valg av referent(er)
4) Valg av to personer til å underskrive protokollen
5) Valg av tellekomite bestående av minst 3 personer
6) Valg av 9 delegater til Fylkesårsmøtet
6) Opplysning om antall stemmeberettigede til stede.
B Styrets årsmelding
C Lokalforeningens reviderte regnskap
D Saker til årsmøtet – Frist for å foreslå saker er to uker før årsmøtet finner sted (12.02.2024)
E Handlingsplan og budsjett
F Valg

Ved påmelding vil sakspapirene bli sendt ut på e-post. Medlemskontingent for 2024 må være betalt for å ha stemmerett på årsmøtet.

Årsmelding, handlingsplan og protokoll vil bli lagt ut på foreningens hjemmeside i etterkant av møtet.

Påmelding til årsmøtet sendes til: [email protected] eller via post: Trondhjem Sanitetsforening, Ragnhilds gate 3, 7030 Trondheim

Velkommen!

Styret:

Hilde Gade, Svandis Benediktsdottir, Anne Gro Frøiland, Laila Steinsbekk, Anne Gro Frøiland, Tove Eivindsen, Linda Fjeldvær og varamedlemmer Unni Kallar og Anne Eleanor Kristensen

Invitasjon til årsmøte 2024 til utskrift

Women’s Health Association of Ethiopia Årsrapport 2023

Informasjon om arrangementet

27. februar | 18:00 - 20:30

Feministhuset, Kjøpmannsgata 51 7011 Trondheim

Arrangør: Styret