Etablering av kvinnehelsehus i Trondheim – rapport

Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) har tatt initiativ til å opprette Kvinnehelsehus i de største byene i Norge. Et N.K.S. Kvinnehelsehus skal være en overbygning som samler helsetjenester og tilbyr aktiviteter som styrker kvinners helse, livskvalitet og nettverk. Et N.K.S. Kvinnehelsehus skal være lett tilgjengelig, ikke-religiøse og ikke-diskriminerende. N.K.S. Kvinnehelsehuset skal fungere som en åpen møteplass i trygge former i lokalsamfunnene og ha et regionalt nedslagsfelt. N.K.S. Kvinnehelsehuset skal ha fokus på helsefremmende og forebyggende helsearbeid, og sikre likeverdige helsetjenester